Avtomobilsko zavarovanje

Pri sklepanju avtomobilskih zavarovanj prihaja do različnih želja in potreb glede avtomobilskega zavarovanja.

Nekatere želijo samo osnovno avtomobilsko zavarovanje, da bi plačali za zavarovanje kar najmanj kar lahko. Spet drugi želijo dobro zavarovanje, ki naj zajema Polni kasko in vse druge kombinacije. Seveda pa je veliko tudi takšnih, ki želijo nekaj vmes.

Priporočamo vam paketno zavarovanje, ki vam omogoča najugodnejše zavarovanje vozila.

Avtomobilsko zavarovanje lahko razdelimo v dve veliki zavarovalni vrsti:

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti – AO
Kasko zavarovanje – AK

V nadaljevanju so na kratko razčlenjena možna zavarovanja pri avtomobilih. V kolikor potrebujete dodatne informacije pri posameznem kritju, nas lahko kontaktirate.

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti – AO
Zavarovanje avtomobilske odgovornosti sodi med obvezna zavarovanja. Z njim se zavaruje odgovornost lastnika vozila za škodo, ki jo povzroči z vozilom na ljudeh in stvareh. Najnižje zavarovalne vsote so zakonsko določene in trenutno znašajo 5.000.000€ za škodo za primer smrti, telesnih poškodb in prizadetega zdravja ter 1.000.000€ za škodo zaradi uničenja ali poškodovanja stvari.

Zavarovanje voznika za škodo zaradi telesnih poškodb – AO plus
Voznik vozila, s katerim je bila povzročena škoda, nima pravice do odškodnine iz zavarovanja AO, to pokriva AO plus. Upravičenec AO plus je voznik, ki se poškoduje z uporabo zavarovanega avta.

Kasko zavarovanje – AK
Zavarovanje avtomobilskega kaska krije škodo na lastnem vozilu. Ločimo polni kasko in delni kasko. Polno kasko zavarovanje je odlična zaščita pred visokimi stroški v primeru nesreče, saj je popravilo novejših avtomobilov praviloma zelo drago. Več informacij in kaj zajema polni kasko najdete na strani

Delno kasko zavarovanje – Delni kasko
Z delnim kasko zavarovanjem zavarujemo samo določene nevarnosti kot so: razbitje stekel, poškodovanje na parkirišču, najem nadomestnega vozila, divjad itd. Delni kasko lahko sklenemo z avtomobilsko odgovornostjo ali ga priključimo polnemu kasku, saj je manjše škode boljše popraviti z delnim kasko, kot da koristimo polno kasko zavarovanje.

Nezgodno zavarovanje
Z nezgodnim zavarovanjem voznikov, potnikov in delavcev pri upravljanju in vožnji z motornimi vozili zavarujemo smrt, invalidnost, dnevno odškodnino in stroške zdravljenja za osebe, ki so v vozilu ob nastanku nesreče. Nezgodno zavarovanje za vse potnike dobite že za manj kot 10€ na leto.

Zavarovanje pravne zaščite
Zavarovalnica nudi zavarovancu pravno pomoč in prevzame stroške zaščite zaradi prometne nesreče v zvezi z uporabo motornega vozila. Z dodatnim zavarovanjem pravne zaščite, ne glede na to ali imate samo obvezno avtomobilsko zavarovanje ali celotno kasko zavarovanje in se s tem izognete morebitnim nevšečnostim. Priporočljivo predvsem za tiste, ki so veliko v tujini.

Zavarovanje avtomobilske asistence
Avtomobilska asistenca ali pomoč na cesti, kakor tudi imenujemo to obliko zavarovanja, je pomoč asistenčne službe ob okvari ali prometni nesreči vozila. V primeru, da je naše vozilo nevozno, pokličemo pomoč na cesti, ki vam nudi pomoč pri reševanju težav z našim vozilom. Zavarovalnice imajo oblikovane različne pakete avtomobilske asistence, odvisno za kakšno višino kritij se odločite. Sklenitev avtomobilske asistence je zelo dobrodošla, saj so npr. stroški vlečne službe lahko zelo visoki, na drugi strani pa je ob sklenitvi primernega zavarovanja pomoči na cesti, to krito iz zavarovanja.

Življensko zavarovanje

Zavarovanje kritičnih bolezni

Zavarovanje kreditov

Upokojenci

Nezgodno zavarovanje

Zdravstveno zavarovanje

Premoženjsko zavarovanje

Zavarovanje odgovornosti podjetja

Zavarovanje poslovnih rizikov

Pravna zaščita

Turistično zavarovanje v tujini

Izračunajte si koliko zavarovalnega kritja nujno potrebujete!

Želite živeti brez skrb? Pridobite brezplačen finančni načrt!

Ocenite to stran