Zavarovanje kritičnih bolezni

Zdravje je naše največje bogastvo, a to pogosto ugotovimo šele, ko je ogroženo.

Kronične bolezni namreč lahko pomembno posežejo v življenje obolelega in njegovih bližnjih. Sodobne medicinske metode omogočajo, da se možnost preživetja in ozdravitve bolnika nenehno povečuje, vendar se je treba zavedati, da ima lahko bolezen poleg psihofizičnih posledic tudi finančne. In prav lažja premostitev finančnih posledic, ki spremljajo nekatere kronične bolezni, je temeljni namen dodatnega zavarovanja za hude bolezni, saj zavarovancu in njegovi družini nudi socialno varnost ob hujših boleznih in bolnišničnem zdravljenju.

Gotovo tudi vi poznate koga, ki je v zadnjih treh letih zbolel za rakom, doživel srčni infarkt ali ga je doletela možganska kap?
Ali mislite, da so to predvideli in se za ta slučaj tudi zavarovali?
Ste vi pripravljeni?

Več kot 90% slovenskih družin nima dovolj finančnih virov za zdravljenje najpogostejših hudih bolezni, brez da bi se zadolžili.

Ste že razmišljali, da bi se zavarovali, če zbolite? Tudi to je mogoče, saj nekatere zavarovalnice izplačujejo premijo, če zbolimo za resno ogrožajoče bolezni ali potrebujemo zahtevno operacijo. Takšno zavarovanje je zato lahko dober način, da si zagotovimo socialno varnost.

Zavarovanje za primer nastanka hude bolezni obstaja kot posebna oblika oz. dodatna možnost pri ponudbi življenjskih zavarovanj. Osnovni namen takšnega življenjskega zavarovanja je, da poskrbimo za varnost sebe in svoje družine ali partnerja v primeru nastopa hude bolezni, naravne ali nezgodne smrti, oziroma si zagotovimo dodatno varnost ob odhodu v pokoj.

To pomeni, da se zavarujemo za primer naravne in nezgodne smrti, poleg tega pa se zavarujemo tudi v primeru nastanka določenih hudih bolezni, kot so rak, benigni možganski tumor, srčni infarkt, možganska kap, multipla skleroza, Alzheimerjeva bolezen, Parkinsonova bolezen, koma, kronična odpoved ledvic, paraliza, izguba okončin, slepota … ali če potrebujemo zahtevno operacijo, kot je zamenjava srčnih zaklopk ali presaditev organa.

Zavarovalnica zavarovalno vsoto izplača v primeru smrti ali doživetja ali nastanka bolezni ter običajno tudi, kadar potrebujemo popolno in trajno pomoč za življenje. Zavarovalnica nam lahko, ko zbolimo, izplača le del zneska, za katerega smo zavarovani, in tako ostanemo še vedno zavarovani za določeno zavarovalno vsoto za primer smrti ali dogodka, lahko pa nam izplača celoten znesek za primer hujše bolezni, a se tako zavarovanje zaključi. Če v času trajanja zavarovanja ne zbolimo, velja izplačilo takšnega življenjskega zavarovanja za primer smrti in doživetja.

Življensko zavarovanje

Zavarovanje kreditov

Upokojenci

Nezgodno zavarovanje

Zdravstveno zavarovanje

Premoženjsko zavarovanje

Zavarovanje odgovornosti podjetja

Zavarovanje poslovnih rizikov

Pravna zaščita

Turistično zavarovanje v tujini

Avtomobilsko zavarovanje

Izračunajte si koliko zavarovalnega kritja nujno potrebujete!

Želite živeti brez skrb? Pridobite brezplačen finančni načrt!

Ocenite to stran