Nezgodno zavarovanje

Nezgoda se nam lahko pripeti kjerkoli; pri delu, v naravi, v prometni nesreči.

Različne zavarovalnice ponujajo nezgodno zavarovanje:

posameznikov
otrok
dijakov in študentov
športnikov
družin
upokojencev
kolektivno nezgodno zavarovanje zaposlenih v podjetju…

Naj vaše nezgodno zavarovanje vsaj omili finančne posledice in prihrani dodatne skrbi, če se že zgodi najhujše.

Nezgodno zavarovanje je namenjeno predvsem ustvarjanju lastne in družinske socialne varnosti. Nezgodno zavarovanje je namenjeno pokrivanju finančne vrzeli, ki nastane kot posledica nezgode. Ključno je ustrezno denarno nadomestilo v primeru invalidnosti zavarovanca (zaradi začasne ali trajne nezmožnosti za delo in s tem izgube dohodkov iz dela). Invalidnost pomeni tudi spremembo življenja in s tem povezanih stroškov. Nezgodno zavarovanje z dnevno odškodnino je primerno za samostojne podjetnike in druge samostojne poklice. Dnevna odškodnina naj krije izpad prihodkov, ki nastane zaradi bolniške odsotnosti z dela.

Za zaposlene in mlajše osebe je ključna zagotovitev ustreznega zavarovalnega kritja v primeru nezgode, nastale v prostem času. Statistično se največ nezgod pripeti v gospodinjstvu. Dve tretjini nezgod se pripeti v prostem času (pomen zavarovalnega kritja prostovoljnega nezgodnega zavarovanja).

Nezgodno zavarovanje, prilagojeno individualnim potrebam, je primerno za vsakogar.

Življensko zavarovanje

Zavarovanje kritičnih bolezni

Zavarovanje samoplačniških storitev

Zavarovanje kreditov

Upokojenci

Zdravstveno zavarovanje

Premoženjsko zavarovanje

Zavarovanje odgovornosti podjetja

Zavarovanje poslovnih rizikov

Pravna zaščita

Turistično zavarovanje v tujini

Avtomobilsko zavarovanje

Izračunajte si koliko zavarovalnega kritja nujno potrebujete!

Želite živeti brez skrb? Pridobite brezplačen finančni načrt!

Ocenite to stran