[sibwp_form id=5]

Prijavite se na brezplačne video nasvete. Izvedeli boste pasti in rešitve za zaščito vašega kredita.

Zavarovanje kreditov

Življenje je tek za srečo, ki ga motivirajo sanje, želje in načrti. Za uresničitev nekaterih ciljev pa je potrebno več - v pomoč je lahko kredit. Življenjska pot je nepredvidljiva, zato je dobro, da po njej stopate varno in odgovorno.

Zavarovanje kredita je življenjsko zavarovanje kreditojemalca za osebne in stanovanjske ter podjetniške kredite.
V primeru smrti kreditojemalca bo zavarovalnica povrnila kredit do višine zavarovalne vsote.

Ali ste vedeli, da dediči ne dobijo le pravice na stvareh ali premoženjskih pravicah, ampak odgovarjajo tudi za zapustnikove dolgove?

Skladno s 142. členom Zakona o dedovanju je dedič odgovoren za zapustnikove dolgove do višine vrednosti podedovanega premoženja. To pomeni, da bodo naši dediči podedovali tudi naše neodplačane kredite. Pogledali smo, kako pa se lahko temu izognemo in naše dediče razbremenimo. Ob tem pa ne pozabimo, da so dediči lahko tudi naši mladoletni ali še nepreskrbljeni otroci.

Ena izmed možnosti, da ne prevzamejo naših dolgov je ta, da se odpovejo dediščini. Kar pa se v resnici le malokdaj pripeti, ker bi to pomenilo, da se odrečejo tudi družinski hiši, stanovanju, vikendu, avtomobilu, itd. Po drugi strani ne zamenjujmo običajnega zavarovanja kredita pri banki. Z običajnim zavarovanjem kredita pri banki še nismo obvarovali dedičev pred poplačilom neporavnanih obveznosti do banke. Običajno zavarovanje kredita pomeni le, da se banka zavaruje pred morebitnimi neplačili.

Zavarovalnica pa bo vložila regresni zahtevek do kreditojemalca. Obstaja tudi možnost dodatnega zavarovanja, s katerim si lahko zagotovimo začasno kritje v primeru izgube zaposlitve. Hipoteka na nepremičnino ni jamstvo za družino, ampak je zavarovanje za banko.
V kolikor se kredit iz kakršnihkoli razlogov ne odplačuje, smo ob nepremičnino. Banka bo predala terjatev kot odškodninski zahtevek, nato pa se bo izvedla sodna izvršba nad zastavljenim predmetom in boste vi ali dediči v primeru smrti kreditojemalca ostali brez strehe nad glavo.

Če želimo zaščiti svoje dediče, je pravilna rešitev hipotekarno, rizično zavarovanje oziroma zavarovanje za primer smrti v višini dolga. Rizična življenjska zavarovanja so namenjena zaščiti družinskih in drugih nam najbližjih članov, ki bi bili v primeru smrti zavarovane osebe, v času trajanja zavarovanja obremenjeni z pokritjem raznih finančnih obveznosti. Med najpogostejše finančne obveznosti spadajo prav naši najeti še neizplačani krediti. Če potrebujemo visoka kritja, so primernejša in marsikomu lažje dostopna rizična življenjska zavarovanja, saj so letne premije razmeroma nizke nasproti klasičnim življenjskim zavarovanjem z doživetjem.

Življensko zavarovanje

Zavarovanje kritičnih bolezni

Zavarovanje samoplačniških storitev

Upokojenci

Nezgodno zavarovanje

Zdravstveno zavarovanje

Premoženjsko zavarovanje

Zavarovanje odgovornosti podjetja

Zavarovanje poslovnih rizikov

Pravna zaščita

Turistično zavarovanje v tujini

Avtomobilsko zavarovanje

Izračunajte si koliko zavarovalnega kritja nujno potrebujete!

Želite živeti brez skrb? Pridobite brezplačen finančni načrt!

Ocenite to stran