Zavarovanje samoplačniških storitev

Dolge čakalne dobe in samoplačniški pregledi

Čakalne dobe me spravljajo ob živce, za samoplačniški pregled pa nimam denarja! Ste v takšnem brezizhodnem položaju tudi vi?

Ne skrbite, imamo rešitev za vas. Težavam, s katerimi se boste zagotovo srečali tudi vi, se boste izognili s sklenitvijo produkta, ki vam zagotavlja krajše čakalne dobe specialističnih pregledov, krajše čakalne dobe osnovne in specialne diagnostike in izvedbo določenih operativnih posegov.

Ko boste pri svojem zdravniku prejeli napotnico za specialistični pregled, pokličete brezplačno asistenco, kjer vas bodo obravnavali hitro in za vas pripravili individualni načrt poti do zdravja doma ali v tujini.

Izvajalca sto­ri­tve si boste lahko izbrali sami v mreži pogod­be­nih par­tner­jev. Na vrsto boste pri­šli takoj, brez čaka­nja. Stro­škov samo­plač­ni­ških zdra­vstve­nih sto­ri­tev, kot so stro­ški spe­ci­a­li­stič­nih zdra­vstve­nih sto­ri­tev, stro­ški ope­ra­tiv­nih pose­gov in podobno, vam ne bo treba plačati.

Celoten strošek bo pokrila zavarovalnica!

Kako poteka storitev?

Postopek je zelo preprost:

V primeru bolezni ali poškodbe pokličete na brezplačno telefonsko ene od zavarovalnic, kjer vam bodo v celoti pripravili individualni načrt zdravljenja, kar pomeni, da boste v primeru bolezni ali poškodbe v varnih rokah. Organizirali vam bodo obisk pri zdravniku specialistu in poskrbeli za hitro organizacijo operativnega posega. In kar je najpomembnejše: v mrežo izvajalcev so vključeni vrhunski strokovnjaki in mednarodno priznane zdravstvene ustanove v Slovenji in izven naših meja.

Tako boste lahko hitro začeli s kakovostnim zdravljenjem, pri čemer vam ne bo treba skrbeti za stroške.

Kaj vam storitev nudi?

organizacijo in plačilo stroškov specialističnih zdravstvenih storitev doma in v tujini,
organizacijo in plačilo stroškov operativnih posegov pri domačih in tujih izvajalcih,
nadomestilo za bivanje v bolnišnici,
drugega mnenja in posvetovalnega obiska pri zdravniku,
organizacije in plačila nekaterih dodatnih stroškov (npr. v primeru potovanja v tujino zaradi operativnega posega, podaljšanega bivanja v tujini, potreb po zdravstvenem spremstvu itd.).

Za koga je to primerno?

Primerno je za vse tiste, ki si želijo kakovostnih, hitrih in zanesljivih rešitev za svoje zdravje.

Zavarovanje kritičnih bolezni

Zavarovanje kreditov

Nezgodno zavarovanje

Zdravstveno zavarovanje

Premoženjsko zavarovanje

Zavarovanje odgovornosti podjetja

Zavarovanje poslovnih rizikov

Pravna zaščita

Turistično zavarovanje v tujini

Avtomobilsko zavarovanje

5 (100%) 1 vote