Upokojenci

Nezgodno zavarovanje

Letno zaradi nezgode v Sloveniji kar 44.000 starejših od 64 let poišče pomoč v zdravniški ambulanti, 7.000 jih hospitalizirajo, 600 jih zaradi posledic nezgode umre.

Najpogostejše poškodbe starejših zaradi nezgode so poškodbe kolka in stegna ter glave. Povprečno trajanje hospitalizacije pri starejših od 64 let znaša 11 dni. Najpogostejši vzroki za hospitalizacijo so različni padci (po stopnicah, s postelje), zdrsi … Si boste lahko poravnali stroške nege na domu, dodatnih zdravstvenih uslug, medicinskih pripomočkov?

V vseh teh primerih je za starostnika telesna bolečina huda, vendar je finančna bolečina za njega in njegove najbljižje še večja.

Nezgodno zavarovanje za starejše je zavarovanje za primer nezgode, s katerim si lahko zagotovite večjo finančno varnost in hkrati zmanjšate finančno breme svojcem.

Pogrebnina in posmrtina

posmrtnina je pravica, namenjena finančni pomoči svojcem umrlega, ki so upravičeni do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka, in sicer z enkratnim nakazilom v višini 288,81 evrov.
pogrebnina je namenjena finančni pomoči pri kritju stroškov pogreba. Pogrebnina kot pomoč pri kritju stroškov pogreba znaša v višini dveh osnovnih zneskov minimalnega dohodka 577,62 evrov.

A, zdaj še razmišljate, da bi ob svojem odhodu pustili svojim najdražjim račun za nepovratno karto?

Življensko zavarovanje

Zavarovanje kritičnih bolezni

Zavarovanje samoplačniških storitev

Zavarovanje kreditov

Nezgodno zavarovanje

Zdravstveno zavarovanje

Premoženjsko zavarovanje

Zavarovanje odgovornosti podjetja

Zavarovanje poslovnih rizikov

Pravna zaščita

Turistično zavarovanje v tujini

Avtomobilsko zavarovanje

Izračunajte si koliko zavarovalnega kritja nujno potrebujete!

Želite živeti brez skrb? Pridobite brezplačen finančni načrt!

Ocenite to stran