Oblike življenjskega zavarovanja – del 1

Poznamo različne oblike  življenjskih  zavarovanj, ki  jih z možnostjo priključitve dodatnih zavarovanj nadgrajujemo  in si zagotovimo celovit varnostni obroč zase in za svoje najbližje.

V dveh delih si bomo pogledali, katere oblike življenjskih zavarovanje poznamo.

Življenjsko  zavarovanje za primer doživetja

Temeljne značilnosti:

Zavarovalnica pri življenjskem zavarovanju za primer doživetja izplača zavarovalno vsoto in pripisani dobiček le v primeru, da zavarovana oseba doživi dogovorjeno dobo. Ob morebitni smrti  zavarovane osebe med trajanjem zavarovanja vse obveznosti zavarovalnice prenehajo.

Za koga je zavarovanje primerno:

Zavarovanje je primerno za ozko ciljno skupino, in sicer za samske osebe, ki v primeru smrti  svojega denarja tako ne  nameravajo nikomur zapustiti. Ob doživetju pa bi ti posamezniki dobili kar nekaj  varno naloženega denarja.

zavarovanje

Življenjsko  zavarovanje za primer smrti

Temeljne značilnosti:

Pri zavarovanju za primer smrti  zavarovalnica izplača dogovorjeno zavarovalno vsoto za primer smrti,  torej če zavarovana oseba umre v času  trajanja zavarovanja. Zavarovalna vsota se izplača ne  glede na  vzrok  smrti (naravna ali nezgodna smrt), kar je zelo  pomembno dejstvo.

Možne so naslednje oblike  tega zavarovanja, in sicer:

  • zavarovanje za  primer smrti  za  vse  življenje, pri katerem upravičenec ob  smrti  zavarovane osebe v vsakem primeru dobi  zavarovalno vsoto,
  • zavarovanje za primer smrti  s padajočo zavarovalno vsoto, pri katerem se zavarovalna vsota znižuje s preostalo zavarovalno dobo.

Za koga je zavarovanje primerno?

Zavarovanje je primerno za osebe, ki želijo  premostiti negotovo finančno obdobje in tako poskrbeti za pre- skrbljenost družine. Namenjeno je torej  družinam z ne- preskrbljenimi otroki, saj se v primeru smrti   sprostijo sredstva (za poplačilo kreditnih obveznosti ali za pokritje njihovih potreb v prihodnosti, oziroma v primeru zavaro- vanja za primer smrti za vse življenje za kritje pogrebnih stroškov, da le-ti ne bremenijo pokojnikovih otrok).

 

V drugem delu članka, bomo preverili še ostale oblike življenjskih zavarovanj.

Če želite biti obveščeni o novih prispevkih, se prijavite na naše brezplačne novice.

[sibwp_form id=1]

Ocenite to stran

Ocenite to stran