Oblike življenjskega zavarovanja – del 2

V tem članku nadaljujejo pregled oblik življenjskih zavarovanj. Prvi del si lahko preberete tukaj.

Življenjsko  zavarovanje za primer smrti  in doživetja

Temeljne značilnosti:

Življenjsko  zavarovanje za primer smrti  in doživetja (mešano življenjsko zavarovanje) je hkrati zavarovanje za primer smrti  in varčevanje:

  • ob poteku zavarovalne dobe se izplača dogovorjena zavarovalna vsota z do tedaj pripisanim dobičkom,
  • v primeru, da zavarovana oseba med trajanjem zavarovanja umre, pa se upravičencu izplača  zavarovalna vsota za primer smrti  skupaj z do tedaj pripisanim dobičkom.

Pri mešanem življenjskem zavarovanju je varčevalni del premije naložen v tako imenovan kritni sklad.
Zavarovalnice vodijo  sredstva življenjskega zavarovanja na  računih, ki so ločeni od računov drugih zavarovanj, in morajo iz premij oblikovati matematične rezervacije, namenjene izplačilu zavarovalnih vsot. Pri klasičnem mešanem življenjskem zavarovanju zavarovalec nima nobenega vpliva na naložbeno politiko. Celoten varčevalni del premije se nalaga v kitni sklad  skladno z zakonskimi pogoji, katerih namen je predvsem varnost. Pri klasičnem mešanem življenjskem zavarovanju zavarovalec ne prevzema nobenega naložbenega tveganja, saj je vi- šina izplačila ob poteku zavarovalne dobe zajamčena. Zavarovalnica jamči za izplačilo  zajamčene zavarovalne vsote  in morebitnih dobičkov.

Za koga je zavarovanje primerno?

Mešano življenjsko  zavarovanje je namenjeno tistim,  ki dajejo prednost varnosti pred donosom. Zavarovalnica sicer  zagotavlja donos, vendar je njegova minimalna višina že vnaprej določena.  Zavarovalci torej ne  želijo prevzeti naložbenega tveganja, želijo  pa  zavarovati življenjski  standard in obenem zagotoviti finančno varnost najbližjim v primeru smrti  zavarovane osebe.

zivljenjsko-zavarovanje

Naložbeno življenjsko zavarovanje

Temeljne značilnosti:

Naložbeno življenjsko zavarovanje združuje zavarovanje za primer smrti (ne glede na vzrok le-te) in varčevanje v enem ali več skladih  s prevzetim naložbenim tveganjem. Naložbena življenjska  zavarovanja so primerna nadgradnja  klasičnega življenjskega zavarovanja.

Pri naložbenem življenjskem zavarovanju je varčevalni (naložbeni) del premije naložen v različne investicijske/ vzajemne sklade,  katerih predizbor naredi zavarovalnica, končnega pa zavarovalec. Pri naložbenem življenjskem zavarovanju zavarovalec sam  odloča, v kateri  sklad bo naložil sredstva in kako bo razdelil  premijo  med posamezne sklade.  Zavarovalčeva sredstva se nalagajo v sklade, ki svoja  sredstva razpršijo med posamezne delnice, obveznice in druge finančne instrumente. Tako se zagotovi razpršitev naložb. Naložbeni del se nalaga na zavarovalčev individualni naložbeni račun, kjer se plemeniti do konca zavarovanja. Pri tem  zavarovanju zavarovalec prevzema naložbeno tveganje.

Pri naložbenem življenjskem zavarovanju se ob koncu zavarovalne dobe izplačajo  tista sredstva, ki so ob koncu zavarovalne dobe  privarčevana.  Višina teh sredstev je odvisna od poslovanja sklada  in običajno ni garantirana. Vložena sredstva so v času  trajanja zavarovanja podvržena nihanju na kapitalskih trgih. Višina zavarovalne vsote za primer smrti je ves čas zajamčena, ne glede na to, kaj se dogaja s skladi.

Za koga je zavarovanje primerno?

Naložbeno življenjsko  zavarovanje je primerno za tiste, ki želijo ustrezno oplemenititi svoj vložek na kapitalskem trgu,  obenem pa so pripravljeni prevzeti nase  naložbeno tveganje. Pri tem se moramo zavedati, da se finančni trgi  gibljejo v skladu z določenimi zakonitostmi in so nagnjeni k ciklom  večjih  rasti  in padcev. Varčevanja v skladih  so dolgoročna oblika  naložb, kar pomeni, da je donose upravičeno pričakovati na daljši rok.

 

Zavarovanje za primer obolelosti za kritično boleznijo

Temeljne značilnosti:

Pri tem zavarovanju se zavarovana oseba zavaruje za primer obolelosti za kritično boleznijo.

Najbolj pogoste kritične bolezni, ki se pojavljajo v produktih slovenskih zavarovalnic so: rak, srčni infarkt,  možganska kap,  operacije na srcu,  popolna in trajna odvisnost od tuje pomoči, multipla skleroza, odpoved delovanja ledvic, slepota, transplantacija organov,

Če zavarovana oseba zboli  za katero od  teh bolezni, zavarovalnica izplača  vnaprej dogovorjeno zavarovalno vsoto ali njen  del  (odvisno od  določil zavarovalne pogodbe).

Za koga je zavarovanje primerno?

Zavarovanje za primer obolelosti za kritično boleznijo pomeni kakovostno nadgradnjo življenjskega zavarovanja za vse, ki se zavedajo izpostavljenosti kritičnim boleznim zaradi tempa življenja in stresnih situacij.

 

Če želite biti obveščeni o novih prispevkih, se prijavite na naše brezplačne novice.

[sibwp_form id=1]

Ocenite to stran

Ocenite to stran